Geen aankoopbewijs?

Wanneer je de Grill Guru hebt ontvangen als incentive van bijv. je werkgever of hebt gewonnen bij een prijsvraag o.i.d dan kun je als garantiebewijs een documentje (brief of mail) meesturen waaruit blijkt dat je de Grill Guru hebt ontvangen of gewonnen. Onderdelen die hier verplicht op vermeld dienen te staan zijn: naam gever, naam ontvanger (eigenaar), welk type model en de aankoopdatum. Dit dient dan als aankoopbewijs.

Heb je de Grill Guru cadeau gekregen, dan adviseren we je toch om  het aankoopbewijs te vragen aan de gever, hoe ongemakkelijk dat soms ook kan zijn.